Koordinatörlükler
ERASMUS ÖĞRENİM HARETLİLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
Erasmus Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ   
Koordinatör Yardımcısı : Arş. Gör. Azer SUMBAS  
Koordinatör Yardımcısı : Arş. Gör. Onur Çağdaş ARTANTAŞ  

 

ERASMUS STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koordinatör  : Arş. Gör. Tuğçe ARABACI 
Koordinatör Yardımcısı : Arş. Gör. Zeynep Melike ÖZTÜRK 

 

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koordinatör : Dr. Öğr. Üyesi Şefik Taylan AKMAN 

 

MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koordinatör : Doç. Dr. Önder TOZMAN 

 

UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRÜĞÜ
Koordinatör : Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul AKÇAOĞLU