Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Çetin ARSLAN Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 
Prof. Dr. Rauf KARASU Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Sedat ÇAL İdare Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. C. Gökhan ERBAŞ İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Önder TOZMAN Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK Roma Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. İştar URHANOĞLU İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Oytun CANYAŞ Mali Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Levent BÖRÜ Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR  Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Muammer KETİZMEN Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Özge OKAY TEKİNSOY İdare Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul AKÇAOĞLU Mali Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Şefik Taylan AKMAN Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Bumin ÖZARSLAN Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Semih Sırrı ÖZDEMİR Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Elif Cemre HAZIROĞLU Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Derya ATEŞ Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi F. Didem SEVGİLİ GENÇAY İdare Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Duygu HATIPOĞLU AYDIN Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı