Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Görevlileri
Alper BULUR       Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı 
Dr. Onur URAZ Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı