Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Koordinatörlükler

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Şefik Taylan AKMAN 
Staj Koordinatörü : Arş. Gör. Tuğçe ARABACI
Koordinatör Yardımcısı : Arş. Gör. Azer SUMBAS
Koordinatör Yardımcısı : Arş. Gör. Onur Çağdaş ARTANTAŞ

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatör : Dr. Öğr. Üyesi Şefik Taylan AKMAN

MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatör : Doç. Dr. Önder TOZMAN