Koordinatörlükler

Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Şefik Taylan AKMAN 
Staj Koordinatörü : Arş. Gör. Tuğçe ARABACI
Koordinatör Yardımcısı : Arş. Gör. Azer SUMBAS
Koordinatör Yardımcısı : Arş. Gör. Didar Özdemir EKİCİ

Farabi Koordinatörlüğü

Koordinatör : Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR 
Koordinatör Yardımcısı : Dr. Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL

Mevlana Koordinatörlüğü

Koordinatör : Doç. Dr. Önder TOZMAN

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Rahman Fındık
© 2019
Sorumluluk Sınırı