Kamu Hukuku

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Özge OKAY TEKİNSOY 

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul AKÇAOĞLU 

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 

Doç. Dr. Öykü Didem AYDIN 

Arş. Gör. Sümeyye Hande AKGÜN

Arş. Gör. Abdülsamet GÜLLER

Arş. Gör. Elif Kumru PAKSOY

Arş. Gör. Merve ÜNAL AÇIKGÖZ

Arş. Gör. Mustafa Fatih SARI

Arş. Gör. İrem ALPÖZEN

Arş. Gör. Emine ASLAN

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Çetin ARSLAN 

Doç. Dr. Önder TOZMAN 

Dr. Öğr. Üyesi Muammer KETİZMEN 

Arş. Gör. Yağmur Müge  ERDOĞAN

Arş. Gör. Didar ÖZDEMİR EKİCİ

Arş. Gör. Arzu BALAN

Arş. Gör. Nureddin BOZALAN

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR 

Arş. Gör. Hazal SÜRMELİ

Arş. Gör. Aynur DEMİRLİ

Arş. Gör. Ezginur TÜRKOĞLU KARACAOVA

Arş. Gör. Azer SUMBAS

Arş. Gör. Alev GÜMÜŞ

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Şefik Taylan AKMAN 

Arş. Gör. Damla ERCAN

Arş. Gör. Çağatay ŞAHİN

Arş. Gör. Ceren TUĞLU OLPAK

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Tunay YÜCE

İdare  Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sedat ÇAL 

Dr. Öğr. Üyesi Özge OKAY TEKİNSOY 

Arş. Gör.  Onur Çağdaş ARTANTAŞ

Arş. Gör. Durmuş KILINÇ

Arş. Gör. Kadir Can ÖZEL

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr.  Erdem İlker MUTLU

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Bumin ÖZARSLAN

Arş. Gör. Tuğçe ARABACI

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. Oytun CANYAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul AKÇAOĞLU 

Arş. Gör. Ezgi SEVİNÇHAN

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Rahman Fındık
© 2019
Sorumluluk Sınırı