Bölümler

Özel Hukuk Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Cevat Gökhan ERBAŞ

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

Doç. Dr. Gökhan ERBAŞ

Doç. Dr. İştar CENGİZ

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR

Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR

Dr. Öğr. Üyesi Derya ATEŞ

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Levent BÖRÜ

Roma Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Rauf KARASU

Doç Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU

Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Semih Sırrı ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Elif Cemre HAZIROĞLUMilletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU

Kamu Hukuku Bölümü

Bölüm Başkanı :Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Özge OKAY TEKİNSOY

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul AKÇAOĞLU

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

Doç. Dr. Öykü Didem AYDIN

Ceza ve Ceza Muhakemesi  Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Çetin ARSLAN

Doç. Dr. Önder TOZMAN

Dr. Öğr. Üyesi Muammer KETİZMEN

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Şefik Taylan AKMAN

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

İdare  Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sedat ÇAL

Dr. Öğr. Üyesi Özge OKAY TEKİNSOY

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Erdem İlker MUTLU

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Bumin ÖZARSLAN

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul AKÇAOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri AB Ofisi Tanytym Ofisi Hacettepe Teknokent Hacettepe Internet TV Radyo Hacettepe Kalite Koordinatörlü?ü Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Hacettepe Sanat Müzesi HÜSEM Mezunlar Derne?i Blackboard Eposta
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
06800 Beytepe Ankara